Предварителната информация гласи, че след изявлението си Габриел няма да отговаря на журналистически въпроси.

„Търпеливо дни наред умишлено не коментирах предложението за ротация. Както и от страна на премиер Денков,  така и от страна на коалицията ППДБ“, заяви Габриел.

„Чух предложения да си разменим местата с Денков, да добавим още едно министерство, за да има за всички място. Време е да кажа какво няма да направя. Преди всичко няма да подпиша т.нар. меморандум.

Първо – всичко има граници.

Второ – обезпокоително е, че този документ е изработен с крайна цел – държавата да бъде разделена между две коалиции, а службите и контролните органи да бъдат поделени за сметка на лични цели и партийни интереси.

Трето – по същество меморандумът предлага две политически сили да се споразумеят в абсолютно противоречи е на Конституцията относно регулаторите.

Четвърто – категорично са посочени условията на меморандума.

Пето – меморандумът е в противоречие на българската Конституция.

Шесто – намирам меморандума като ултиматум и опит за налагане на партийни интереси. Това означава политическо овладяване на съдебната система, контролните органи и регулаторите.

Меморандумът е опит за политическа търговия.

Накрая – правовата държава се ръководи от върховенството и принципите на закона – без да се намесват правомощията на останалите власти“, заяви Габриел.

Тя зададе въпроса какво налага промените за службите и защо има фиксиран срок през юни, който съвпада с предизборната кампания за Европейски парламент. Липсата на аргументи е доказателство, че това може да се тълкува като  пореден опит за овладяване на службите.

За електронното управление Габриел посочи, че действащият министър на МЕУ се движи с охрана от няколко месеца в резултат на заплахи, свързани с обществени поръчки. Мария Габриел предположи користни интереси в овладяването на КЗК.

Тя изтъкна, че външната политика се базира на национални приоритети и България трябва да говори на един глас.

Мария Габриел изрази недоумение. На всеки 9 месеца ли ще се подписват меморандуми, или само за тези месеци, в които премиер ще е от ГЕРБ.

Тя изтъкна, че документ, разработен само от едната страна и изпратен на другата като предложение за чат не е в общите интереси, това е саботиране на диалога.

„Информирам българските граждани, политическите партии в българския парламент и всички европейски партньори- аз няма да сложа подписа си под т.нар. меморандум, предложен от ППДБ. Благодаря ви“,заяви Мария Габриел.