Кризата с нелегалната имиграция в Европа не дава признаци на забавяне, като данните през първите два месеца на 2024 г. показват 31 200 незаконни преминавания на границите, което е същото ниво като почти рекордните числа от миналата година, съобщи граничната агенция на ЕС Фронтекс.

Особено висок ръст от 541 процента има в броя на имигрантите по западноафриканския маршрут към Европа през последните два месеца.

Агенцията отбелязва, че броят на незаконните преминавания на границите на Европейския съюз през първите два месеца на 2024 г. достигна 31 200, което е подобно на нивото отпреди година по предварителни изчисления. В Централното Средиземноморие се наблюдава най-голям спад в откриването на нередовни пресичания сред основните маршрути (-70%), докато маршрутите в Западна Африка и Източното Средиземноморие са имали най-голямо увеличение (съответно +541% и +117%).

Маршрутът през Централното Средиземноморие , който отбеляза най-големия брой нередовни пресичания през 2023 г., продължи да показва низходяща тенденция от последните месеци, със спад от 70% на годишна база до малко над 4 300. През януари имаше около 2000 засичания по маршрута.

„Западноафриканският маршрут остава най-натовареният миграционен маршрут в ЕС, като пристигащите през януари и февруари достигат близо 12 100. Това е най-големият брой мигранти, регистрирани за тези два месеца, откакто Фронтекс започна да събира данни през 2011 г.“, обяви европейската агенция.

През последните месеци престъпните групи, замесени в контрабандата на хора в Мавритания, бързо се възползваха от възможностите, предоставени от увеличеното търсене от страна на мигранти от Субсахара, преминаващи транзитно през страната им, търсещи да влязат в Европейския съюз през Канарските острови. Контрабандистите на хора натъпкват все по-голям брой мигранти на лодките на Cayuco, излагайки живота на хората на борда на още по-голяма опасност.

Миналата година западноафриканският маршрут претърпя най-голямо процентно увеличение на нередовните пресичания.

Вторият най-активен миграционен маршрут беше Източното Средиземноморие , като броят на засичанията се удвои до 9150 през първите два месеца на годината.

Миналата година Европа беше залята от имиграционно цунами, като на континента пристигнаха повече нелегални имигранти от всяка друга година след рекордите, поставени през 2016 г.

Източник: frontex.europa