Парламентът ще обсъди на първо четене днес промени в Закона за хазарта, свързани с разпространението на пряка и непряка реклама на хазартни игри и зависимостта от тях, внесен от Костадин Костадинов („Възраждане“) и група народни представители. Това е първа точка от проектопрограмата за работа на Народното събрание, публикувана на сайта на институцията.

Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, които се включват задължително за разглеждане.

В мотивите се посочва, че този законопроект цели да намали обществените вреди, свързани с хазарта, като ограничи рекламите и подобри контрола над тях, и като подобри възпиращата функция на регистъра за уязвими лица.

Промените, предложени в този законопроект, целят намаляването на зависимостта от хазартни игри в обществото чрез ограничаване на хазартните реклами, по-голяма вноска за социално отговорно поведение, която да се разходва за развиването на спорта и здравето, по-справедливо данъчно облагане, предвид че другите развлекателни услуги се облагат с 20% данък върху добавената стойност, улесняването на работата на служителите на Националната агенция по приходите при установяването на направените залози в игралните зали и казина, пише още в мотивите.

Очаква се депутатите да разгледат на второ четене законопроект за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, внесен от Министерския съвет. Проектопрограмата включва и проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно изчезналия стратегически документ „Пътна карта за реализация на проекта за разширение на газопреносната система на Република България“, внесено от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Предвижда се депутатите да обсъдят на първо четене изменения в Закона за железопътния транспорт и в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Първа точка в четвъртък се очаква да бъде проект на решение за изпълнение на политиката за декарбонизация чрез енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната. Предвижда се парламентът да разгледа и годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в България през 2022 г., който е поверителен, както и отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2022 година.

В петък е предвиден блиц контрол, както и редовен парламентарен контрол.