Ще остане ли доларът основната резервна валута в света. Ще запази ли доминантната си икономическа позиция САЩ. Тези въпроси Bloomberg TV Bulgaria зададе на петима експерти. Вижте мненията им за ролята на американската валута в глобален план.

Драгомир Великов, главен инвестиционен мениджър на „Компас Инвест“

„Въпросът е теоретичен. Разбира се има такава възможност, но в краткосрочен план не виждам такива притеснения относно доминацията на долара като световна валута. В по-дългосрочен план, ако се появят необходимите предпоставки, то най-вероятно доларът ще отбележи, а и вече отбелязва, постепенно оттегляне от своята доминантна роля, но това ще бъде един много дългосрочен процес“.

Даниел Василев, икономист и пазарен анализатор

„Краткият отговор е, че може. По-дългият отговор е, че зависи от много фактори през времето – един от тези фактори са политиките на централните банки по света, като някои от тях опитват да дедоларизират. Дали те могат да създадат валута, която да го замени – за мен е съмнително, особено в краткосрочен план. Защото основната причина и употреба на долара като основна валута е свързана не толкова с долара като резерв на националните банки, колкото с долара като средства за уреждане на трансакции между контрагенти по целия свят – така наречената евро-доларова система. И от друга страна огромният дълг под всякакви форми, който е деноминиран в долари. Трябва да имаме предвид, че двама контрагенти от различни страни, които нямат нищо общо, много често минават през няколко банкови трансакции, от които се отпуска дълг деноминиран в долари, защото е много по-лесно да имаш доверие на един контрагент, когато отношенията ви са в долара, отколкото като отношенията са ви в потенциално по-волатилна валута. Ако видим корпоративния дълг, който е деноминиран в долари глобално, то той надвишава дълга на федералното правителство на САЩ.

Според мен в краткосрочен план е напълно невъзможно доларът да бъде заменен поради простата причина, че това което трябва да се случи, за да бъде заменен е да спрат частните трансакции деноминирани в долари. Този краткосрочен вариант значително може да варира във времето. По отношение на самата замяна на долара много зависи дали ще имаме алтернатива и дали контрагентите от частна страна ще виждат алтернатива в някоя друга валута, която да има по-голяма степен на доверие от долара, която да го замени. Според мен за момента няма обозрима алтернатива, която да замени долара.“

Андрей Стойчев, финансов анализатор

„Няма невъзможни неща, въпреки че в следващите 10-15 години е много слабо вероятно да се случи. Има такива индикации и все повече държави от развиващи се стават основни в икономически аспект, като Китай, имат своите амбиции да въведат своите местни валути като валути за разменна монета за ресурси, внос и износ. Но процесът какъвто и да бъде, ще бъде бавен и сложен и все пак си мисля, че бенчмаркът остава доларът като валутна единица.“

Стойне Василев, финансов консултант и основател на Smartmoney.bg

„За мен това не е възможно, тъй като в момента 60% от държавите по света държат валутните си резерви в долари. Това е много голям процент. По различни изчисления се счита, че над 80% от търговията по света се осъществява в долари.

На второ място – кои са основните заплахи за американския долар – на първо място това е еврото. Но видяхме колко е трудно да се направи една обща валутна система и да се ползва една валута в ЕС. Така че еврото като втора резервна валута в света не мисля, че има потенциала да измести долара.

Другото валутно обединение е БРИКС. Тези страни не мисля, че имат потенциала да изместят долара, тъй като в момента по-голяма част от търговията между Русия и Китай се осъществява в юан или рубли, а с Индия с рупии. Това изисква да се създадат международни органи, които са свързани с тази валута, и да се подкрепя. За мен нямат потенциал нито еврото, нито валута на БРИКС да заплаши долара в следващите 5-10 години, след това нещата могат да са много по-различни.“

Иво Благоев, изпълнителен директор на „Астра Асет Мениджмънт“

„Най-вероятният отговор е – да. Въпросът е след колко време. Погледнато исторически светът е минал през няколко резервни валути. В модерно време средно около 100 години всяка валута (френският франк, паундът и сега доларът) е била резервна в световен мащаб. Бихме могли да очакваме, че съвсем логично е и доларът да загуби своето място. Погледнато само за последните около 20 години, доларът губи своите позиции на резервна валута, особено след въвеждането на еврото. От малко над 70% през 2001 г. в момента е около 57% делът на долара като резервна валута. Така че съвсем очевидна е тенденцията. Въпросът е друг – кой би могъл да замести доларът на този етап като резервна валута.

В основата си резервната валута се обуславя с два фактора – търговска доминация и военната мощ. Ако погледнем по-далеч трябва все пак тези два фактора да са налични. Към настоящия момент няма ясно изразена конкуренция, освен от Китай. Но Китай, за да може да достигне нивото на долара като резервна валута, трябва да мине през сериозна политическа трансформация, защото знаем, че юана не е достатъчно свободно конвертируема валута. В отговор на въпроса „дали долара ще загуби своята резервна величина“ – да, най-вероятно, но не в толкова обозримо бъдеще, колкото някои очаква.“

Ще видим ли отстъпление от първата позиция на американската валута? Ще остане ли доларът най-добрата валута убежище в засилващото се геополитическо напрежение?

Източник: investor.bg