Вече 5-та година специално създадената държавна компания за изграждане на нова детска болница работи на празни обороти и трупа загуби. Компанията, създадена с цел да организира и контролира изграждането и пускането на болницата в експлоатация, явно не успява в тази дейност с активна намеса на различни политически мнозинства, но пък харчовете за заплати си вървят.

Това показва прегледът на финансовите отчети и докладите за дейността на здравната инвестиционна компания за детска болница. Поредно правителство се опитва да отчита дейност по темата, но от изказванията е ясно, че още дълги години болница няма да има.

Здравната инвестиционна компания бе създадена с разпореждане през юли 2020 г., когато идеята бе за новата болница да се използва стара сграда в близост до Александровска болница. През 2020 г. в компанията са наети да работят 5 души, 3-ма от които членове на борда на директорите, счетоводител и офис мениджър. Тъй като компанията започва работа през втората половина на годината, разходите за заплати са скромни – 81 000 лв.

През 2021 г. броят на наетите остава 5, като има една смяна в директорския борд. Разходите за персонала вече достигат 217 000 лв. Краят на 2021 г. се оказва бурна за дружеството, защото се появяват две алтернативни идеи – първо, за вливане на инвестиционната компания с болница “Лозенец” и в последствие – за вливане в болницата за детски болести “Проф. Иван Митев”. И двете решения остават неизпъленени.

През 2022 г. служителите са 7, като освен 3-ма членове на борда са назначени финансов контрольор, главен юрисконсулт, специалист връзки с обществеността и технически сътрудник. Разходите за заплати вече са 234 000 лв., като отново има смяна, този път на целия тричленен борд. Окончателен финансов отчет за 2023 г. още няма, но според отчетите по тримесечие разходите за персонал ще достигнат 312 000 лв. 2023 г. отново има промяна в борда – нов изпълнителен директор.

През целия този период дружеството трупа загуби, като най-голяма е през 2022 г. – 1 млн. 208 хиляди лв. За големия минус допринасят много високите разходи за външни услуги – 665 000 лв., като от подробните разбивки става ясно, че основната част от тях – 517 000 лв., са за застраховки. Загубата през 2021 г. е 316 000 лв., през 2020 – 96 000 лв. През целия този период различните ръководства на болницата са формално заседавали всеки месец, като са разменяли интензивна кореспонденция с МЗ, с обществения съвет на болницата, а от един момент нататък – и с прокуратурата.

По всичко личи, че и занапред инвестиционната компания ще харчи без особена полза. Капиталът на компанията от 100 млн. лв. бе внесен още при създаването на държавната фирма на няколко вноски, като парите стоят на практика замразени и от тях бе платен само злополучен аванс по разваления стар договор за реконструкция на корпуса в Александровска болница. От коментари от последните дни стана ясно, че болница още дълго време няма да има. В момента се чака анализ на Европейската инвестиционна банка за евентуална структура и капацитет на болницата. Той щял да бъде представен чак в началото на 2025 г. Очаква се строителството на болницата да отнеме 4 години. Преди това теренът ще се разчиства – според първоначално съобщение за това ще отидат цели 7 месеца, които след среща при служебния премиер Димитър Главчев бяха намалени на 5 месеца. Не е ясно на фона на тези огромни срокове защо е нужно да съществува държавно дружество, което само харчи и е на късо командване от страна на политическото ръководство в МЗ.