Сгрешени протоколи създадоха затруднения на две районни избирателни комисии и забави отчитането на резултата от вота. Въпреки, че не се стигна до отваряне на чували и повторно броене на бюлетини, закъснението принуди представителите на секциите да изкарат нощта в две панаирни палати, едната от които с развалена климатична система.

Изключително много са сгрешените протоколи както в Пловдив, така и в цялата страна.

„За съжаление в Пловдив сгрешените протоколи се оказаха над 85% от всичките. Малко или много, корекция се налагаше в голяма част от протоколите – дали заради неправилни аритметични изчисления, дали заради непопълнени части от протоколите и като цяло заради неразбрана логика на секционния протокол. Колегите от РИК трябваше да оказват съдействие на огромна част от колегите от СИК“, обясни Калоян Сухоруков – председател на 16 РИК – Пловдив.

Най-честата грешка на комисиите е била, че гласовете с „не подкрепям никого“ всъщност са действителни и ги отбелязват като недействителни. В неправилно поле в протокола са отбелязвани сгрешени бюлетините-образци. В частта „преференции“ също са се налагали корекции, а това се дължи на неразбиране на самия механизъм, по който тези преференции се разпределят, обясни още Калоян Сухоруков.