Има нужда от смяна на системата

„Смисълът на тази среща е да размишляваме заедно за едно изключително предизвикателство пред обществото, и то е неговата сриваща се духовност.“ Това каза Георги Пирински, член на НС на БСП, бивш председател на Народното събрание и бивш евродепутат на откриването на дискусия с български интелектуалци на тема “Леви политики за един нов културен хоризонт“ в БТА. Тя бе организирана от инициаторите на „Платформа за демократичен социализъм“.

По думите му, платформата тепърва ще търпи допълване и развитие. „Този текст е набор от теми, по които да има цялостни и отделни разработки. Онова, което, според мен е решаващо е, че каквито и политики да конструираме, да не забравяме, че трябва да бъде сменена системата. Не е възможно неолибералната система да даде възможност за каквато и да е култура. Просто, защото е пазарно подчинена. Неин антипод е съвременната социална държава, която е резултат от последователна политика за социална демокрация, такава, каквато е записана в Конституцията на страната“, категоричен беше Георги Пирински.

Той припомни, че в Платформата има набор от цитати на решенията на Конституцията, с които ясно са маркирани параметрите на социалната държава. Георги Пирински припомни още един текст от основния закон на държавата, че всеки гражданин трябва да има свободен достъп до достиженията на културата.