БСП бяга да поеме ролята на партията, носител на необходимата алтернатива. Тази позиция изрази пред News.bg Красимир Янков, който е претендент за лидерския пост в столетницата.

Червеният депутат предлага платформа за демократичен социализъм, подкрепен от над 100 социалисти, знакови лица за БСП и интелектуалци. По мнението му българите не виждат сега в червената партия верния отговор на проблемите им.

„Изправени сме пред историческия Рубикон да предложим свои ясни, политически зряло формулирани, реалистични отговори на злободневните проблеми. Инак обществото не само няма да допусне БСП до властта, но и все повече ще оттегля поддържащото я политическо доверие“, категоричен бе Янков.

„Крайно време е да спрем с очакванията, а и с организационните усилия, да върнем, образно казано, „народното паство“ в партийния храм, а напротив – да се опитаме да отведем самата партия при тези, които представляват нейната естествена социална база“, убеден е социалистът.

Според него левицата е длъжна да подкрепи усилията за гарантиране на условия за достойна работа с адекватно заплащане въз основа на колективното договаряне при гарантирани права на синдикална организация и действия, определящи минималните възнаграждения, безопасността на труда, работното време и съкращаването му при нарастваща производителност.

Партията в управленските си програми да обнови грижата за земята, горите, въздуха и водите на България и същевременно да подготви страната за неизбежните трансформации на икономиката и обществото, налагани от реалностите на климатичните промени.

Според Красимир Янков трябва внимателна експертна работа за въвеждането на нови норми и гаранции за лоялна конкуренция, за да бъдат освободени самонаетите, дребните и средни предприемачи от двойния натиск на монополизираните пазари и обърканите регулации.

„Сегашните унизителни нива на заплащане и на младите специалисти, и на утвърдените учени и преподаватели трябва на всяка цена да бъдат заменени с достойни възнаграждения и условия за работа“, посочи червеният депутат. Трябва да бъдат преосмислени порочните схеми на финансиране на образованието по принципа „парите следват ученика“ и „парите следват студента“, за да се осигури адекватно финансиране и равен достъп до качествено образование за всички млади хора в страната, смята още той.

„Наложителна е политика на доходите и цените, чрез която средните доходи на домакинствата да започнат да покриват пълната сума на разходите, необходими за нормален живот, като се ограничи до минимум принудителната работа в сивия сектор, доплащанията в плик без дължимите осигуровки“, посочи още Янков.

„Но задача на задачите днес става решителното съкращаване на драстичните неравенства в доходи и имущество между гражданите от различните класи в обществото, без което заявените намерения за ускорено и устойчиво развитие са осъдени да си останат празни приказки“, категоричен е социалистът. Решението, според него, идва през смяна на наложилата се неолиберална система на диктат на парите и пазарите спрямо политиката и институциите, медиите и основните сфери на обществения живот.

Затова Красимир Янков и сподвижниците му искат смяна на неолибералната система с тази на суверенната социална държава, основана на волята и избора на гражданите; държава, способна градивно да съчетава частните с публичните интереси като основата за прогресивен растеж и достоен живот.

„Конституцията съдържа основата, на която да се опрем за съграждането на съвременна социална държава, като наложим точното и пълното й спазване, преди да тръгнем да я променяме, и то под чужд натиск“, е записано в платформата.

„Основна черта на социалната държава е нарастващият процент на облагане в зависимост от доходите и имуществото на гражданите и фирмите, с облекчени ставки на косвените данъци върху стоките от първа необходимост. Затова сегашната постоянно задълбочаваща неравенствата система на минимални „плоски“ данъци без необлагаем минимум следва да бъде заменена със система на прогресивно облагане в изпълнение и на съответната конституционна норма“, е записано в платформата.

А за БСП, Красимир Янков иска спиране на взаимните обвинения, както и връщане към времената на вътрешнопартийните „чистки“. Амбицията му е утвърждаването на БСП като автентична социалистическа партия.

„Решителен отпор трябва да се даде най-после на продължаващото 30 години очерняне на миналото на партията, на социалистическия период и сатанизирането на думата „социалист“, които доведоха до отблъскване на много от гражданите от политиките и действията на БСП и са препятствие пред разширяването на нейното влияние в обществото“, каза още Янков.

„Трябва да отхвърлим сегашната линия на ръководството на партията за разделяне и противопоставяне на членовете на партията на млади и стари, на дамгосването на загрижени, добронамерени социалисти с различаващи се мнения като безпринципна „опозиция“, линия, нанасяща тежка вреда на партията. Да прекратим търсенето на „врагове с партиен билет“, третирането на социалисти със собствено мнение като политически злосторници и тайни заговорници; безпрецедентното неглижиране на председателя на Партията на европейските социалисти и оскърбителното третиране и остракиране на членове на Изпълнителното бюро, несъгласни по някои въпроси с вечно правия председател, който маниакално се изживява като „лидер“, иска още Янков.

Той настоява още да се сложи край на избуялите манипулации при водене на заседанията в сляпо подчинение на желанието на „лидера“ да принизи ролята на Националния съвет като ръководен орган на партията.

Янков предлага Етичен кодекс за поведението на членовете и симпатизантите на БСП.

„Днес сме длъжни докрай да осъзнаем дълга си да се ангажираме с обновена политика, вярна на изконните принципи и ценности на социалистическото движение от самото му зараждане до днес: свободата, равенството, справедливостта и солидарността, родолюбието, хуманизма и мира. От това ще зависи имаме ли бъдеще като водеща политическа сила, носител на доброто за променяща се България“, категоричен бе социалистът.

Източник: news.bg Снимка: БГНЕС