Агенцията  „Фич“  потвърди  кредитния рейтинг на Великобритания на ниво „АА-“ с негативна перспектива

Според кредитната агенция рейтингът на Обединеното кралство отразява баланса между високите доходи, диверсифицираната и напреднала икономика от една страна и високата и нарастваща задлъжнялост в публичния сектор от друга. 

Статутът на резервната валута на лирата стерлинг, солидният капиталов пазар и силните индикатори на управление подкрепят нивото на кредитен рейтинг. Публичният дълг е почти изключително в стерлинги, така че по-слабият валутен курс на британската лира няма да доведе до влошаване на динамиката на дълга, посочва „Фич“, цитирано от БНР.

Отрицателната перспектива на кредитния рейтинг пък отразява въздействието на пандемията от коронавирус върху икономиката на Обединеното кралство и произтичащото от това съществено влошаване на публичните финанси. „Фич“ прогнозира, че фискалният дефицит ще се увеличи значително тази година, а държавният дълг ще нарасне до над 120% от БВП през следващите няколко години. Освен това потенциалните промени в бъдещите търговски отношения с ЕС след Брекзит могат да ограничат икономическото възстановяване от коронавирусната криза.

Кредитната агенция очаква рязко увеличаване на дефицита на държавния сектор от 2,2% през 2019 г. до 17,7% от БВП през 2020 г., което е много над пика на нарастване на дефицита по време на световната финансова криза преди десетилетие и над прогнозното текущо осреднено ниво в размер на 8,5% от БВП, отговарящо на рейтинг „АА-„. 

Увеличението на дефицита е резултат от рязкото намаляване на икономическата активност и дейността на автоматичните стабилизатори, както и от правителствените мерки за подпомагане на икономиката и преодоляване на извънредната здравна ситуация. Агенция „Фич“ оценяваме преките разходи във връзка с предприетите антикризисните фискални мерки от март насам на 200 милиарда паунда (или 9% от БВП).

Снимка: ЕПА/БГНЕС