1357 проверки са извършени на територията на Североизточното държавно предприятие през изминалата седмица. Съставени са 12 акта по Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча. Разписани са десет констативни протокола. Горските са задържали пет каруци, моторен трион и повече от 11 .м? дърва за огрев, немаркирани и без разрешително за сеч.
Четири каруци, натоварени с шест кубически метра дърва за огрев, задържаха служители на Държавното ловно сопанство-Черни Лом. Дървата са незаконно добити в държавните горски територии. На бракониерите са съставени осем акта по Закона за горите. Още една каруца, моторен трион и кубик дърва задържаха и в ловното стопанство „Шерба”. Горските са разписали на нарушителите четири акта и пет констативни протокола. В Държавното горско стопанство-Суворово са установени незаконно добити 2 м? дърва за огрев. На нарушителите е връчен констативен протокол. 2,2 м? дърва за огрев са задържали за периода 4-11 октомври. служители на горското стопанство в Нови пазар, 125 са направени в стопанството. Бракониерите са санкционирани.