Над 16 000 км мантинели трябва да бъдат поставени  по републиканската пътна мрежа.  Това предвижда проектонаредба за „ограничителите системи“, пусната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обществено обсъждане.

Експертите на МРРБ  са установили, че липсват или трябва да бъдат подменени предпазни съоръжения по протежение на 16 200 км , което би струвало над 4.3 млрд. лева. Естествено, колосалната сума и обем на работата изискват много време, затова в проекта се предлага програмата за обезопасяване на шосетата да се разпише за 10-15 години. Това означава всяка години да се монтират средно по 1100 км  мантинели, буфери, колчета.

Проблемът с липсващите и негодните мантители е много стар и периодично излиза на дневен ред – обикновено когато стане някоя тежка катастрофа.  Целта на наредбата е да се повиши „безопасността на пътната инфраструктура чрез предотвратяванена навлизането на моторни превозни средства в насрещното движение, излизане от платното за движение, намаляване броя пътнотранспортни произшествия и тяхната тежест, обезопасяването на опасни места и участъци от пътя. Цели се също и предпазване на неучастващите в движението лица, които се намират в обекти и съоръжения встрани от платното“,  пише в мотивите.

Обезопасяването ще върви по дългосрочна програма, която трябва да бъде приета най-късно година след приемане на наредбата, като всяка година ще се актуализира. За републиканските пътища се предлага срокът на обновяване на предпазните системи да е 10 години, а за общинските пътища и за улиците – три петилетки.

 От Агенция „Пътна инфраструктура“ твърдят,  че по 40% процента от шосетата ъществуващите прегради трябва да бъдат подменени. Разбивката по видове пътища изглежда така – 1028 км са автомагистрали, 2306 км – първокласни, 3215 км – второкласни, малко над 9400 км са третокласни пътища, а останалите  километри са пътни връзки и кръстовища. 10-годишната програма за всички тях ще глътне малко над  3 млрд. лв. без ДДС (изчисленията са по сегашни цени и са условни, тъй като никой не знае как се развиват инфлационните процеси в следваРазчет на средствата, необходими за финансиране на дейноститещото десетилетие).

Отделно трябва да се предвиди и обезопасяване на общинските пътищи и улиците в населените места. По данни на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ става дума за монтаж на 2286  км мантинели по уличната мрежа  и на 4650 км по общинските шосета, за което са необходими близо 1.3 млрд. лв. без ДДС.

Проектът определя видовете и типовете ограничителни системи, техническите изисквания, критериите  за техния избор и прилагане. Уреждат се и условията, редът и изискванията при изготвянето на проект за изпълнение на такива системи.

Очаква се прилагането на наредбата да помогне за намаляване броя на загиналите и ранените по пътищата, обясняват от МРРБ.

Авторите на проекта не посочват източници на финансирането. Но се подразбира, че очакват всяка година в държавния бюджет да бъдат планирани съответните средства – под 300 млн. лева в началото, а  от щестата година нататък  – по над половин милиард годишно.